Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari-september 2023

  23 October, 2023 Perioden juli-september

  Läs mer
 • Delårsrapport januari-juni 2023

  14 July, 2023 Perioden april-juni

  Läs mer
 • Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 8 maj 2023

  8 May, 2023 Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 8 maj 2023

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).