Nyheter från oss

 • Kallelse till årsstämma i AB Traction

  5 April, 2020 

  Läs mer
 • Rättelse: Tractions årsredovisning för 2019 offentliggörs den 9 april 2020

  27 March, 2020 Tractions årsredovisning för 2019 kommer att offentliggöras den 9 april 2020, inte den 6 april 2020 som tidigare angivits.

  Läs mer
 • Tractions årsredovisning för 2019 offentliggörs den 6 april 2020

  27 March, 2020 Tractions årsredovisning för 2019 kommer att offentliggöras den 6 april 2020 vilket förklaras av pågående pandemi och dess störningar för alla medborgare. Tractions räkenskaper per 31 december 2019 …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).