Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari - juni 2021

  16 July, 2021 Perioden april – juni

  Läs mer
 • Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

  26 April, 2021 Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 26 april 2021

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - mars 2021

  26 April, 2021 Perioden januari - mars

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).