Nyheter från oss

 • Traction avyttrar innehavet i Banking Automation Ltd

  19 December, 2017 Sprintquip PTY Ltd har idag avtalat med Traction och övriga delägare i Banking Automation Ltd om förvärv av samtliga aktier i Banking Automation. Banking Automation är ett brittiskt företag som …

  Läs mer
 • Tractions ägande i Nilörngruppen

  13 November, 2017 Traction avyttrade i fredags den 10 november 600.000 B-aktier i Nilörngruppen för sammantaget 45,6 Mkr. Tractions ägande i Nilörngruppen uppgår därmed till 2.790.000 aktier varav 960.000 av serie A, …

  Läs mer
 • VINCI Energies förvärvar Eitech-koncernen

  8 November, 2017 VINCI Energies och Eitechs huvudägare har kommit överens om en försäljning av hela Eitech-koncernen vilket har offentliggjorts tidigare idag. Försäljningen innebär att VINCI Energies, VINCIs …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).