Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari - september 2021

  22 October, 2021 Perioden juli - september

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - juni 2021

  16 July, 2021 Perioden april – juni

  Läs mer
 • Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

  26 April, 2021 Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 26 april 2021

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).