Nyheter från oss

 • Rättelse

  16 October, 2019 Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 30 september uppgår till +3 Mkr per den 15 oktober 2019 och inte -9 Mkr. 

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - september 2019

  16 October, 2019 

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - juni 2019

  15 July, 2019 Perioden april - juni

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).