Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari - september 2019

  16 October, 2019 

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - juni 2019

  15 July, 2019 Perioden april - juni

  Läs mer
 • Traction och övriga ägare i WYG plc har idag erhållit ett kontanterbjudande om 55 pence per aktie motsvarande 244 procents premie

  20 May, 2019 Tetra Tech har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande om 55 pence per aktie till samtliga aktieägare i det brittiska teknikkonsultföretaget WYG plc noterat på AIM-listan på …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).