Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari - september 2018

  17 October, 2018 Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 141 (7) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 105 (-18) Mkr Aktiva innehav, onoterade 8 (0) Mkr Finansiella placeringar …

  Läs mer
 • Fredric Herlitz slutar som CFO och Traction söker därmed en efterträdare

  4 October, 2018 Fredric Herlitz slutar som CFO och Traction söker därmed en efterträdare Fredric Herlitz, CFO på Traction har valt att säga upp sig för att övergå till en tjänst utanför Traction. Fredric kommer att …

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - juni 2018

  13 July, 2018 Perioden april - juni Resultatet efter skatt uppgick till 109 (274) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 63 (264) Mkr Aktiva innehav, onoterade -18 (-12) Mkr Finansiella …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).