Nyheter från oss

 • Bokslutskommuniké 2018

  15 February, 2019 Perioden oktober - december Resultatet efter skatt uppgick till -357 (-145) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade -251 (-117) Mkr Aktiva innehav, onoterade -13 (-19) Mkr Finansiella …

  Läs mer
 • Ny ekonomichef på Traction

  21 December, 2018 Johanna Lüppert är från och med idag ny ekonomichef på Traction.  Johanna, född 1987 är ekonomie magister och kommer senast från Twentieth Century Fox Home Entertainment. …

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - september 2018

  17 October, 2018 Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 141 (7) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 105 (-18) Mkr Aktiva innehav, onoterade 8 (0) Mkr Finansiella placeringar …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).