Nyheter från oss

 • Traction publicerar årsberättelsen för 2018

  8 April, 2019 Tractions årsberättelse för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se. Den tryckta versionen av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig inom kort och …

  Läs mer
 • Traction publicerar årsredovisningen för 2018 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav och räntebärande placeringar

  4 April, 2019 Tractions årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se Värdeförändringar på noterade aktieinnehav inkl. räntebärande placeringar sedan 31 …

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i AB Traction

  3 April, 2019 Årsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 9 maj 2019 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.   …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).