Nyheter från oss

 • Kallelse till årsstämma i AB Traction

  4 April, 2018 Årsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 8 maj 2018 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm. …

  Läs mer
 • Traction publicerar årsberättelsen för 2017

  27 March, 2018 …

  Läs mer
 • Traction publicerar årsredovisningen för 2017 och anger värdeförändring på noterade aktieinnehav

  14 March, 2018 Tractions årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se Värdeförändring på noterade aktieinnehav sedan den 31 december uppgår till 46 Mkr …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).