Nyheter från oss

 • Delårsrapport januari-september 2017

  18 October, 2017 Perioden juli - september Resultatet efter skatt uppgick till 7 (242) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade -18 (210) Mkr Aktiva innehav, onoterade 0 (-25) Mkr Finansiella …

  Läs mer
 • Delårsrapport januari - juni 2017

  14 July, 2017 Perioden april - juni Resultatet efter skatt uppgick till 274 (-18) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 264 (-24) Mkr Aktiva innehav, onoterade -12 (-17) Mkr Finansiella …

  Läs mer
 • Traction avyttrar innehavet i Waterman Group i samband med ett offentligt bud

  9 May, 2017   Det japanska konsultföretaget CTI Engineering Co Ltd har idag lämnat ett offentligt kontantbud till samtliga aktieägare i Waterman Group som handlas på Londonbörsen. Budet uppgår till 140 …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).