Nyheter från oss

 • Traction och övriga ägare i WYG plc har fått ett kontanterbjudande om 55 pence per aktie, motsv. 244 % premie

  20 May, 2019 Tetra Tech har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande om 55 pence per aktie till samtliga aktieägare i det brittiska teknikkonsultföretaget WYG plc noterat på AIM-listan på …

  Läs mer
 • Kommuniké från AB Tractions årsstämma och konstituerande styrelsemöte

  9 May, 2019 Vid årsstämman i AB Traction den 9 maj 2019 beslutades följande: Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 fastställdes. …

  Läs mer
 • Delårsrapport januari-mars 2019

  9 May, 2019 Perioden januari - mars Resultatet efter skatt uppgick till 112 (36) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 29 (29) Mkr Aktiva innehav, onoterade 0 (2) Mkr Finansiella placeringar 85 …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).