Nyheter från oss

 • Kallelse Årsstämma i AB Traction 2017

  3 April, 2017 Årsstämma i AB Traction (publ) Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 4 maj 2017 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm. …

  Läs mer
 • Traction publicerar årsberättelsen för 2016

  29 March, 2017 …

  Läs mer
 • Traction publicerar årsredovisningen för 2016 och anger värdeförändring på noterade innehav

  21 March, 2017   …

  Läs mer

Om oss

Traction är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag. Traction bedriver också en investeringsverksamhet i syfte att uppnå en god avkastning på bolagets kapital genom finansiella placeringar i huvudsakligen andra noterade företag och räntebärande tillgångar. Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar. Traction har inget fokus på specifika branscher utan bedriver ett utvecklings- och förändringsarbete som är applicerbart i samtliga företag som ämnar prioritera affärsmässighet, långsiktighet och sunt företagande. Tractions aktier handlas på OMX Nordiska börs i Stockholm (Mid Cap-listan).